ERTAKLAR

 • Zumrad va Qimmat
 • Ur toqmoq
 • Kenja botir
 • Oltin tarvuz
 • Egri va Togri
 • Tulkiboy
 • Ikki ortoq
 • Pufakvoy
 • Xurmacha polvon
 • Bori bilan mergan
 • Buzoq, echki va qozi
 • Tadbirli ayol
 • Shayton bilan dehqon
 • Kenja ogil
 • Non va tilla
 • Otinchi yigit bilan sher
 • Botir echki 1-qism
 • Botir echki 2-qism
 • Chivinboy
 • Ilonning ishi zahar solmoq
 • Hiylagar bedana
 • Aqlli qiz 1-qism
 • Aqlli qiz 2-qism
 • Opa-uka
 • Hunarning xosiyati
 • Aql bilan davlat
 • Kulsa gul yiglasa dur
 • Momir bilan Somir
 • Hozirjavob chol
 • Ota vasiyati
 • Musofirbek 1-qism
 • Musofirbek 2-qism
 • Echkining och olishi
 • Shahzoda Asad
 • Qari bilganni pari bilmas
 • Uch ogayni botirlar
 • Hunardan unar
 • Tegirmonchi
 • Och bori
 • Dengiz suvi
 • Ahmadning aqli
 • Tulki bilan
 • Odil qozi
 • Yetim 1-qism
 • Yetim 2-qism
 • Kampir bilan olmaxon
 • Ayyor quyon
 • Yaxshilik bilan yomonlik
 • Qamish qalpoqcha
 • Oila baxti
 • Aqlli dehqon
 • Yalqov mushuk
 • Yaxshilik qilsang 1-qism
 • Yaxshilik qilsang 2-qism
 • Oltin tarvuz
 • Omonatga xiyonat