2019-yil avgust kengashlari uchun metodik tavsiyalar