Amaliy fanlarni o’qitishda kreativ yondashuv


Chet tillarini o’qitishda ilg‘or pedtexnologiyalar


2019-2020-o‘quv yili uchun Ijtimoiy-gumanitar fanlar bloki


Ta’lim muassasalarida ijtimoiy-ma’naviy muhit


Filologiya fanlarini o‘qitishda innovatsion yondashuv


Совершенствование обучения русскому языку в современных условиях


Tabiiy va iqtisodiy fanlarda “STEAM” yondashuv